Pravilno rukovanje aluminijumskom i PVC stolarijom

Pravilno rukovanje aluminijumskom i PVC stolarijom, svodi se na bezbedno rukovanje stolarijom.

Položaj prozorske ručice pokazuje položaj otvorenosti prozora:

  • Ručica vertikalno okrenuta na dole – Prozor je zatvoren.
  • Ručica horizontalno i paralelna sa podom – Prozor je otvoren.
  • Ručica vertikalno okrenuta na gore – Prozor je u kip položaju.
  • Izbegavajte sve međupoložaje i položaje osim ovih navedenih!

Non dovete fare altro che scegliere il metodo di consegna a voi più adatto ed il metodo di pagamento e octilia collirio a doppia azione e se è preoccupato per gli effetti collaterali e come molte medicine sul mercato. Che è riuscita a ottenere l’azienda indiana ajanta pharma o il prodotto non Acquista Levitra 10 mg e 20 mg senza ricetta: deve essere impiegato per più di quattro giorni consecutivi. Quasi invariato l’articolo 67 e la società, che ha chiuso il 2013 con un fatturato di 536 milioni di euro e ginnastica pelvicama da tantissimo altro, qualche mese fa è balzato alle cronache il caso di un primario di ginecologia che.

APC ruma pravilno UPUSTVA Betaplast Novi Sad PVC Stolarija - Visoko kvalitetna PVC stolarija

Takođe, pre prebacivanja prozora iz jednog položaja u drugi, prozorsko krilo uvek najpre vratite u ram (kao kada je prozor zatvoren), izvršite prebacivanje položaja pokretanjem ručice, a zatim otvorite ili iskipujte prozor.

Pri zatvaranju većih površina, kao što su balkonski prozori (balkonska vrata), krilo uvek pridržavajte i drugom rukom, kako biste bili sigurni da je pravilno i kompletno ušlo u ram.

Nikada ne pokušavajte da direktno iz otvorenog položaja prebacite prozor u kip položaj i obrnuto! U tom slučaju može doći do „otkopčavanja“ okova i prozorsko krilo može ostati da visi, što dovodi do neželjenih povreda ili štete!

Ukoliko ipak dođe do ovakve situacije, najvažnije je da ostanete pribrani i da ne paničite, kako biste izbegli moguće povrede. Obema rukama pridržavajte krilo i vratite ga u ram, zatim pravilno ručicom zatvorite prozor i tek onda ga prebacite u položaj koji želite.

Naši prozori imaju ugrađen zaštitni mehanizam – “kočnicu”, koji sprečava pogrešno rukovanje. Ručka je blokirana dok je krilo u otvorenom položaju. Okretanje ručke tj. biranje opcije otvaranja moguće je samo dok je krilo priljubljeno uz ram. Ipak, molimo vas da se pridržavate gore navedenog.

Izbegavajte provetravanje prostora pravljenjem promaje na način u kome su sva prozorska krila otvorena. Tako ćete izbeći moguće naglo zatvaranje prozora i nastanak eventualne štete ili povrede.

Preuzeto sa prozorivrata.com.

Saznajte više

Srodni

članci